Drobny sprzęt jednorazowy

Pojemnik na mocz

Wytwórca:

  • Wykonany z polipropylenu
  • Z nakrętką
  • Pojemnik ze skalą, pojemność miarowa 100 ml
  • Dostępny w wersji sterylnej i niesterylnej
Nasze marki

Potwierdzam, że jestem profesjnolanym użytkownikiem i wykonuję zawód medyczny

Zawartość strony przeznaczona jest tylko dla profesjonalnych użytkowników wykonujących zawody medyczne lub zajmujących się używaniem lub obrotem wyrobami medycznymi w ramach czynności zawodowych. Strona i jej zawartość nie jest przeznaczona dla użytkowników nieprofesjonalnych (nie wykonujących zawodów medycznych).