Sprzęt jednorazowy

Strzykawka insulinowa sterylna

Wytwórca: Zarys International Group

 • Przezroczysty cylinder wykonany z polipropylenu
 • Kontrastujący, ergonomicznie kształtowany pomarańczowy tłok wykonany z polipropylenu, pozwala na dokładne i wygodne nabieranie leków 
 • Wtykowy łącznik stozkowy o zbiezności 6% (luer)
 • Położenie centryczne
 • Uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia
 • Minimalna objętość zalegająca (martwa przestrzeń)
 • Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przpadkowym wysunięciem tłoka
 • Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego
 • Dołączona igła iniekcyjna o wymiarze 0,40x13 mm z możliwością jej zdjęcia
 • Niepirogenna, nietoksyczna
 • Pojemność - 1ml
Nasze marki

Potwierdzam, że jestem profesjnolanym użytkownikiem i wykonuję zawód medyczny

Zawartość strony przeznaczona jest tylko dla profesjonalnych użytkowników wykonujących zawody medyczne lub zajmujących się używaniem lub obrotem wyrobami medycznymi w ramach czynności zawodowych. Strona i jej zawartość nie jest przeznaczona dla użytkowników nieprofesjonalnych (nie wykonujących zawodów medycznych).